Engelsk - Norsk Ordbok:

latin

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Definisjonen av ordet "latin":
+2 rate 1. Latin language
+1 rate 2. Italic language which was the official language of the Roman Empire
+1 rate 3. Latin alphabet
rate 4. resident of ancient Rome; member of one of the Latin peoples; native or inhabitant of Latin America
rate 5. of or pertaining to Latin; of or pertaining to countries or peoples that use languages derived from Latin (especially Central and South America); of the Roman Catholic Church; of Latium or its inhabitants
rate 6. Latin America
rate 7. Latin American arts
rate 8. Latin American Integration Association
rate 9. Latin American Free Trade Association LAFTA;
rate 10. the ancient people of Latium.
rate 11. n the language used by ancient Romans and as the language of educated people in many European countries in the past
Vær så snill, gi karakter definisjonen av "latin" som er den mest nyttige.
 
Vi har funnet følgende norsk ord og oversettelser for "latin":
Engelsk Norsk
Så, dette er hvordan du kan si "latin" i norsk!
 
Uttrykk som inneholder "latin":
Engelsk Norsk
Vi håper at disse uttrykkene gi deg en god idé om hvordan du bruker ordet "latin" i setninger.
Opp til nå, er det en rekke 4,883,880 søkte ord / uttrykk, blant 25,885 dag.
Tags: latin, Latinsk, romersk, latinsk, latinsk, latinsk, romersk, latin latinsk
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av engelsknorskordbok.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0557 / 0.0394 (43)
Tilbake til toppen