Engelsk - Norsk Ordbok:

horror

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Definisjonen av ordet "horror":
rate n an extremely strong feeling of fear and shock The crowd cried out in horror as the car burst into flames. She was filled with horror and panic when she saw the empty pill bottle. (UK informal) If you call a child a horror, you mean that he or she behaves very badly. Peter was a (real) little horror when he was four. If you have a horror of something, you hate it very much, or you are very frightened of it. Joanne has a horror of spiders. Horror of horrors (= How shocking), our old church is to be turned into a shop! A horror film (US also horror movie) is a film in which very frightening and esp. unnatural things happen, for example dead people come to life and people are murdered. A horror story is a story in which very frightening and unnatural things happen, or a report of real events in which things go wrong. Frequent flyers usually can tell a lot of airline horror stories about delayed and cancelled flights. They watched, horror-struck/horror-stricken (= full of horror) as the lion walked towards the sleeping baby.
 
Vi har funnet følgende norsk ord og oversettelser for "horror":
Engelsk Norsk
Så, dette er hvordan du kan si "horror" i norsk!
 
Uttrykk som inneholder "horror":
Engelsk Norsk
Vi håper at disse uttrykkene gi deg en god idé om hvordan du bruker ordet "horror" i setninger.
Opp til nå, er det en rekke 4,851,696 søkte ord / uttrykk, blant 1 dag.
De nylig søkte ord / uttrykk i ordlisten:

Engelsk - Norsk Ordbok
red light, dogma, idiomatic, form, somebody, principality, ocean, anticyclone, ie, administration

Norsk - Engelsk Ordbok
varme opp, ikke ennå, hake, kjekk, å stirre på, blink, gĺ foran, gang, søppel, del
Tags: horror, forferdelse, redsel, Engelsk - Norsk Ordbok, Engelsk, Norsk, ordbok, oversettelser
 
Topp 10 søkte ord
1. 124,862
2. 41,158
3. 25,830
4. 16,950
5. 9,146
6. 8,892
7. 8,360
8. 8,262
9. 7,425
10. 6,323

 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av engelsknorskordbok.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.8118 / 0.7994 (35)
Tilbake til toppen