Engelsk - Norsk Ordbok:

free

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Definisjonen av ordet "free":
+7 rate 1. at no charge; freely, in a free manner
+3 rate 2. liberated; released; possessing liberty; available; exempt; not busy; that costs nothing, without charge; gratuitous, given at no charge; plentiful; unrestrained; spontaneous, without reserve in speaking to other people; not exact, not literal
+2 rate 3. people who are free
+2 rate 4. Free Territory of Trieste
+2 rate 5. Free French
+1 rate 6. free radical
+1 rate 7. free trade zone
rate 8. anagram reef
rate 9. release, liberate; exempt; remove something which restricts or confines; loosen, disentangle, clear away
rate 10. free enterprise system
rate 11. free market economy
rate 12. North American Free Trade Agreement
rate 13. European Free Trade Association
rate 14. Free Democratic Party
rate 15. free energy
rate 16. free fall
rate 17. Free Silver Movement
rate 18. free trade
rate 19. free verse
rate 20. free will problem
rate 21. Free Soil Party
rate 22. free tailed bat
rate 23. Orange Free State
rate 24. Congo Free State
rate 25. Latin American Free Trade Association LAFTA;
rate 26. v We'll have to call in a plumber to free this tap. In vain he tried to free the rope around his hands.
rate 27. n. (football) free kick
Vær så snill, gi karakter definisjonen av "free" som er den mest nyttige.
 
Vi har funnet følgende norsk ord og oversettelser for "free":
Engelsk Norsk
Så, dette er hvordan du kan si "free" i norsk!
 
Bøyning av verbet "free":
Er disse bøyning av verbet "free" nyttig? Vennligst søk etter andre verb, også.
 
Uttrykk som inneholder "free":
Engelsk Norsk
Vi håper at disse uttrykkene gi deg en god idé om hvordan du bruker ordet "free" i setninger.
Opp til nå, er det en rekke 4,883,880 søkte ord / uttrykk, blant 25,885 dag.
Tags: free, befri, fri, frigjřre, gratis, ledig, utvungen, avgiftsfri
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av engelsknorskordbok.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0552 / 0.0349 (56)
Tilbake til toppen